1. Cam kết nguyên tắc phân phối:

icon mũi tên HI FURNITUREcam kết áp dụng Nguyên tắc phân phối hàng một cấp – tức là đã phân phối cho đại lý thì tuyệt đối không phân phối cùng một sản phẩm cho đại lý của đại lý.
icon mũi tên Tuy nhiên địa bàn kinh doanh là tự do nên vô hình chung sẽ có trường hợp trùng khách hàng của nhau, dễ phát sinh tranh chấp và mâu thuẫn. Điều này không ai mong muốn nên để tránh việc tranh chấp có thể xảy ra, HI FURNITURE đề nghị các đại lý cung cấp danh sách các đại lý của mình và bằng chứng chứng minh việc đã và đang cung cấp hàng cho họ để HI FURNITURE không làm việc với các đơn vị này (việc cung cấp danh sách này chúng tôi cam kết chỉ dùng với mục đích duy nhất là áp dụng cho nguyên tắc phân phối hàng một cấp).
Tuy nhiên đây là việc không bắt buộc, các đại lý có thể cung cấp hoặc không cung cấp. Và nếu có trường hợp tranh chấp xảy ra, thì cả ba bên sẽ ngồi lại để cùng phân tích, đối chiếu và bàn bạc sao cho hợp lý và các bên cùng có lợi.

2. Về phương thức kinh doanh:
icon mũi tên Nếu đại lý nào không lấy thương hiệu HI FURNITURE để kinh doanh thì đại lý đó tự quyết định giá bán để phù hợp với vị thế, vị trí và cách thức kinh doanh của mình. Tuy nhiên giá bán ra không được thấp hơn 10% so với giá bán lẻ của HI FURNITURE tại cùng thời điểm.
icon mũi tên Đại lý nào muốn kinh doanh trên thương hiệu HI FURNITURE thì giá bán ra phải bằng với giá bán lẻ của HI FURNITURE, đồng thời có những việc liên quan trong kinh doanh cũng phải thống nhất, điều này hai bên phải ngồi lại làm việc cụ thể, chi tiết và được thể hiện cụ thể trong Hợp đồng nguyên tắc.
icon mũi tên Đại lý có quyền lấy một hay nhiều loại sản phẩm của HI FURNITURE để kinh doanh hoặc phân phối lại cho đại lý riêng của mình.
icon mũi tên Có hai hình thức hợp tác đại lý mà HI FURNITURE đang áp dụng: Độc quyền và không độc quyền:
 Nếu hợp tác độc quyền thì hai bên sẽ cùng làm việc, thỏa thuận và mọi điều khoản sẽ được thể hiện cụ thể trong Hợp đồng cung cấp hàng độc quyền. (Trường hợp đại lý kinh doanh độc quyền thì sẽ thống nhất về khu vực độc quyền và có áp đặt doanh thu và được ưu đãi hơn về giá);
 Nếu hợp tác không độc quyền thì HI FURNITURE có quyền cung cấp cho những đơn vị, cá nhân nào muốn lấy sản phẩm của HI FURNITURE để bán hoặc phân phối lại. Tuy nhiên, HI FURNITURE cam kết các đại lý lấy cùng sản phẩm sẽ cách nhau trong vòng bán kính ít nhất 2km. (Điều này áp dụng cho đại lý mới, đại lý hợp tác với HI FURNITUREtừ tháng 01/2015)